Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector. Het directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Vervoer i.

Dit DG valt onder de verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Energie i.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geavanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzame energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energieaanbod

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 427 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.05.2024  .
Verslag com(2024)187
 
29.04.2024  .
Verslag com(2024)181
 
22.03.2024  .
Verslag com(2024)136
 
27.02.2024  Aspecten betreffende de gasopslag op basis van Verordening 2017/1938.
Verslag com(2024)89
 
27.02.2024  Evaluatie van de werking van Verordening (EU) 2022/1369 inzake gecoördineerde reductie van de gasvraag, gewijzigd bij Verordening (EU) 2023/706.
Verslag com(2024)88
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 74 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
01.03.2024  Tijdens de Conferentie over het Energiehandvest namens de EU in te nemen standpunt.
Besluit com(2024)104
 
01.03.2024  Tijdens de Conferentie over het Energiehandvest namens Euratom in te nemen standpunt.
Besluit com(2024)105
 
13.12.2023  Standpunt EU in de ministerraad van de energiegemeenschap.
Besluit com(2023)794
 
28.11.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2022/2577 tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen.
Verordening com(2023)763
 
28.11.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2022/2578 wat betreft de verlenging van de toepassingsperiode ervan.
Verordening com(2023)761
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 17 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.02.2024  Voortzetten van gecoördineerde maatregelen ter reductie van de gasvraag.
Aanbeveling com(2024)101
 
23.03.2022  Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot ...
Verordening com(2022)135
 
15.12.2021  Beperking van de methaanemissies in de energiesector.
Verordening com(2021)805
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242