Directoraat-generaal Energie en vervoer (per 17 februari 2010 gesplitst) (TREN)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelde het EU-beleid inzake vervoer en energie, en was verantwoordelijk voor het beheer van de programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie.

In 2010 is dit directoraat-generaal opgesplitst in het Directoraat-generaal Energie i en het Directoraat-Generaal Mobiliteit en vervoer i.

Aandachtsgebieden waren onder meer:

 • het stimuleren van de concurrentie
 • het beschermen van de rechten van consumenten
 • het bevorderen van milieuvriendelijke transportvormen en energiebesparing
 • het steunen van trans-Europese netwerken (bijvoorbeeld van wegen en spoorlijnen)
 • het bevorderen van de veiligheid van transport
 • het stimuleren van het gebruik van en onderzoek naar schone energie
 • toezicht op kernenergie
 • toezicht de energiemarkt
 • het monitoren van de energievoorraden in de EU
 • coördinatie van het Galileo i-project
 • internationale samenwerking
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 85 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
01.02.2010  For the Council Shipping Working Party IMO - EU submission to be adopted by the Council on a proposal for a submission for guidelines on security-related training and ...
Werkdocument Europese Commissie sec(2010)97
 
27.01.2010  .
Werkdocument Europese Commissie sec(2010)86
 
11.01.2010  Toepassing van Verordening (EG) nr. 2111/2005 betreffende de vaststelling van een gemeenschappelijke lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod ...
Verslag com(2009)710
 
11.01.2010  Commission staff working document on the Report from the Commission to the Council and the European Parliament regarding the application of Regulation (EC) N° 2111/2005 ...
sec(2009)1735
 
21.12.2009  2009 Annual Report of the Market Observatory for Energy.
Werkdocument Europese Commissie sec(2009)1734
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 15 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.09.2009  Vervoerbare drukapparatuur.
Richtlijn com(2009)482
 
08.09.2009  Ondertekening door de EG van het 'Referentiekader voor het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie' (IPEEC) en het 'Memorandum inzake ...
Besluit com(2009)438
 
04.09.2009  Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de EG en Noorwegen.
Beschikking com(2009)453
 
31.08.2009  Toetreding tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), zoals gewijzigd door het protocol van Vilnius.
Beschikking com(2009)441
 
08.04.2008  Gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen ...
Mededeling com(2008)193
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 5 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
03.08.2009  Ondertekening van de Overeenkomst met Brazilië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.
Besluit com(2009)411
 
03.08.2009  Sluiting van de Overeenkomst met Brazilië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.
Besluit com(2009)412
 
14.06.2007  Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007.
Besluit com(2007)339
 
13.06.2007  Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap op 29 juni 2007 (Podgorica) betreffende de uitbreiding van het acquis gemeenschappelijke inzake ...
Besluit com(2007)342
 
23.05.2007  Gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen.
Verordening com(2007)263