Motie inzake aanpassing beleid. met aanbod voortgezet verblijf voor vrouwen die getuigd hebben in strafproces inzake vrouwenhandel - Mensenhandel

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 28638 - Mensenhandel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mensenhandel; Motie inzake aanpassing beleid. met aanbod voortgezet verblijf voor vrouwen die getuigd hebben in strafproces inzake vrouwenhandel 
Document­datum 25-11-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST72422
Kenmerk 28638, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

28 638

Mensenhandel

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID ARIB C.S.

Voorgesteld 25 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat slachtoffers van mensenhandel een belangrijke rol kunnen spelen als getuige in een strafproces in de strijd tegen mensenhandel;

overwegende, dat de bestrijding van georganiseerde criminaliteit staat of valt met de aangiftes van de vrouwen;

constaterende, dat de nationaal rapporteur mensenhandel heeft vastgesteld dat maar 5% van de geschatte 3500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland aangifte doet;

overwegende, dat de nationaal rapporteur mensenhandel de aanbeveling heeft gedaan om een ruimhartiger overheidsbeleid voor te staan waar het gaat om slachtoffers van mensenhandel na afloop van de strafprocedure;

overwegende, dat deze vrouwen zich in een zeer kwetsbare positie bevinden;

van mening, dat in de huidige regelgeving en uitvoering daarvan in de praktijk onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de risico’s die slachtoffers van mensenhandel lopen bij terugkeer naar hun land van herkomst na afloop van het strafproces van de verdachte van mensenhandel;

vraagt de regering om het beleid zodanig aan te passen, dat vrouwen die als getuige hebben opgetreden in een strafproces inzake mensenhandel voortgezet verblijf wordt toegestaan na afloop van het strafproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib De Wit Tonkens

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.