Motie over het ontwikkelen van een beleidslijn met betrekking tot bescherming van klokkenluiders in de private sector - Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 28093 - Interpellaties-Leers en -Van Gijzel over bouwfraude en corruptie bij ambtenaren i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren; Motie over het ontwikkelen van een beleidslijn met betrekking tot bescherming van klokkenluiders in de private sector 
Document­datum 14-11-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST56999
Kenmerk 28093, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 093

Interpellatie inzake bouwfraude en corruptie bij ambtenaren

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN VAN GIJZEL EN LEERS

Voorgesteld 14 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, een wetsvoorstel aanhangig te maken met betrekking tot de bescherming van overheidsfunctionarissen in de rol van klokkenluider;

overwegende, dat een dergelijke regeling geen betrekking heeft op personen in de private sector;

verzoekt de regering een beleidslijn te ontwikkelen met betrekking tot bescherming van klokkenluiders in de private sector en deze aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel Leers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.