Advies Raad van State (blanco) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

1.

Kerngegevens

Officiële titel Advies Raad van State (blanco) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman
Document­datum 14-09-1998
Publicatie­datum 12-05-2014
Kenmerk 26157

2.

Tekst

26157

Het advies van de Raad van State is niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.