24438 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 oktober 1995 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Reitsma (CDA) i en Biesheuvel (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een tegemoetkoming op te nemen voor huishoudens die de effecten van maatregelen in de kinderbijslag ondervinden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Reitsma en Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(10 stuks)

2 4 oktober 1995, geleidende brief, nr. 1     KST10173
Geleidende brief
publicatie: 11 oktober 1995
 
2 4 oktober 1995, voorstel van wet, nr. 2     KST10174
Voorstel van wet
publicatie: 11 oktober 1995
 
2 4 oktober 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST10175
Memorie van toelichting
publicatie: 11 oktober 1995
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.