Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel

foto Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Rustig en gedegen Tweede Kamerlid voor het CDA, die op diverse terreinen actief was. Afkomstig uit de kring van de Antirevolutionaire jongeren. Was voor hij Kamerlid werd werkzaam bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, bij de Unie van Waterschappen en de Agrarische Sociale Fondsen. Als Kamerlid woordvoerder op het gebied van verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en sociale zaken. Voorzitter van enkele Kamercommissies. Neef van Barend Biesheuvel i. Na zijn Kamerlidmaatschap bekleedde Biesheuvel diverse functies bij organisaties die zich bezighielden met de leefomgeving en mobiliteit.

CDA
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Pieter Jan (Pieter Jan)

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 23 augustus 1949

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1977

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 23 mei 2002
 • voorzitter Cedris, brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie (tot september 2003: NOSW, Nationaal Overleg Sociale Werkvoorziening), van 12 juni 2003 tot 1 april 2008
 • co-voorzitter OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving), van 2004 tot 2020 (aanvankelijk Overlegorgaan Personenvervoer, later Infrastructuur en Milieu)
 • voorzitter RWI (Raad voor Werk en Inkomen), van 1 april 2008 tot 2012
 • bestuursvoorzitter Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), vanaf 3 september 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Keurmerk Private Lease, vanaf 2016
 • voorzitter commissie Geurhinder Veehouderij bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (onderdeel OFL), van 2018 tot september 2019

vorige (2/30)
 • voorzitter Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor de klokkenluiders, van 29 januari 2019 tot 1 mei 2019
 • onafhankelijk voorzitter co-overleg KLM, van mei 2019 tot december 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter gemengde commissie voor de Stenografische Dienst der Staten-Generaal, van 22 september 1998 tot 23 mei 2002
 • lid tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1998 tot 16 december 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Diende in 1989 samen met Ad Nijhuis (VVD) en Elske ter Veld (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in inzake overdracht van taken en samenwerking door de bedrijfsverenigingen. Dit voorstel werd in 1990 wet. (21.207)
 • Diende in 1995 samen met zijn fractiegenoot Jacob Reitsma een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een woonkostenaftrek. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (24.438)
 • Interpelleerde op 24 oktober 1996 staatssecretaris De Grave over de privatisering van de sociale zekerheid (25.071)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was griffier van de Tweede Kamer

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Haagse Post, 23 oktober 1987
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.