Drs. J. (Jacob) Reitsma

foto Drs. J. (Jacob) Reitsma
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op vele terreinen actief CDA-Tweede Kamerlid. Hield zich onder meer bezig met financiën (eerste woordvoerder bij de belastingherziening eind jaren negentig), verkeer en waterstaat (mobiliteit, openbaar vervoer, waterhuishouding), landbouw en beroepsonderwijs. Afkomstig uit de organisaties van de Christelijke plattelandsjongeren en Christelijke boeren en tuinders. Op lokaal gebied politiek actief in de gemeente Noordoostpolder (onder meer wethouder). Fries van geboorte en groot schaatsliefhebber. Was tien jaar burgemeester van een Friese plattelandsgemeente en vijf jaar voorzitter van de Schaatsenrijdersbond.

CDA
in de periode 1986-2001: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Jacob (Jacob)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Witmarsum (gem. Wonseradeel, Frl.), 5 augustus 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), omstreeks 1969 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid gemeenteraad van Noordoostpolder, van 5 september 1978 tot juli 1986
 • wethouder (van financiën, sociale zaken, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking) van Noordoostpolder, van 29 april 1986 tot 30 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 12 juni 2001
 • burgemeester van Wymbritseradiel, van 1 juni 2001 tot 1 januari 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • lid Stichtingsbestuur Agrarisch Onderwijs Centrum Groenhorst College in Gelderland en Flevoland
 • voorzitter KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond), van december 2001 tot december 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 april 1996 tot 27 juni 1996
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot 12 juni 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Voerde namens zijn fractie in 1999 het woord bij het debat met de regering over het rapport van de enquêtecommissie Bijlmerramp
 • Interpelleerde op 26 september 2000 samen met Pieter Hofstra (VVD) minister Netelenbos over het rekeningrijden (27.424)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Schaatste in 1997 de Elfstedentocht

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.