Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Reitsma en Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 24438 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Reitsma en Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek); Geleidende brief  
Document­datum 04-10-1995
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST10173
Kenmerk 24438, nr. 1
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 438                                    Voorstel van wet vandeleden Reitsma en

Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek)

Nr.1                                                         GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 4 oktober 1995

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde bieden wij u hierbij ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 ter invoering van een woonkostenaftrek. De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Reitsma Biesheuvel

S-BEL S-BH

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.