25000 XVI NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1997

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 1996 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

4.

Documenten

(98 stuks)

2 17 september 1996, voorstel van wet, nr. 1     KST16677
Voorstel van wet
publicatie: 1 oktober 1996
 
2 17 september 1996, memorie van toelichting, nr. 2     KST16678
Memorie van toelichting
publicatie: 1 oktober 1996
 
2 17 september 1996, bijlage(n), nr. 3     KST16679
Bijlagen
publicatie: 1 oktober 1996
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.