Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 maart 2019
kalender
Met dank overgenomen van Parlement.com.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit ministerie†i draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Hugo de Jonge†i (CDA). Het ministerie kent ook een minister zonder portefeuille, Bruno Bruins†i (VVD).

Daarnaast kent het ministerie een staatssecretaris, Paul Blokhuis†i (ChristenUnie). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Erik Gerritsen†i.

1.

Diensten

Diensten die onder het ministerie voor VWS vallen zijn:

  • College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
  • CIBG
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Inspectie Jeugdzorg (IJZ)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Dienst uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

2.

Taakverdeling

Onder het kabinet-Rutte III†i is de minister†i met portefeuille onder andere verantwoordelijk voor de verpleeg- en thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en medisch-ethische vraagstukken. De minister zonder portefeuille richt zich op de geneeskundige zorg, drugsbeleid, sportbeleid en de zorgverzekeringswet. Daarnaast heeft de staatssecretaris†i als taken de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en leefstijl.

3.

Historische ontwikkeling

Het eerste afzonderlijke departement voor volksgezondheid werd opgericht in 1971 onder het kabinet-Biesheuvel†i. Dit nieuwe ministerie ging Volksgezondheid en MilieuhygiŽne (VoMil) heette. Voor 1971 werd volksgezondheid wisselend ondergebracht bij Arbeid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken.

In 1952 kwam er een afzonderlijk ministerie van Maatschappelijk Werk. Daaronder viel onder meer armenzorg (vanaf 1963 bijstandzaken) en zorg voor bijzondere groepen (bijvoorbeeld Molukkers). In 1965 werd het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) gevormd, waaronder zowel het welzijnswerk als onder meer het kunst- en mediabeleid vielen.

Het ministerie van Volksgezondheid en MilieuhygiŽne werd in 1982 opgeheven, waarna CRM werd omgevormd tot Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het bijstandsbeleid ging toen over naar Sociale Zaken.

Cultuur ging in 1994 over naar Onderwijs en Wetenschappen. De naam van het zorg- en welzijnsdepartement werd toen Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorlopers ministerie

Periode

Naam

1994-heden

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1982-1994

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur†i

1971-1982

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Volksgezondheid en MilieuhygiŽne†i

1965-1971

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk†i

Sociale Zaken en Volksgezondheid

1952-1965

Maatschappelijk Werk†i

Sociale Zaken en Volksgezondheid

1951-1952

Sociale Zaken en Volksgezondheid†i

 

1933-1951

Sociale Zaken†i

Voor 1951

Geen specifiek departement, Volksgezondheid ondergebracht bij Arbeid (1918-1923), Arbeid, Handel en Nijverheid (1923-1932) en Binnenlandse Zaken (1813-1918 en 1932-1933)

4.

Overzicht ministers sinds 1952

FotoNaam ministerKabinetsperiode
Hugo de JongeH.M. (Hugo) de JongeKabinet-Rutte III (2017 - )
Edith SchippersE.I. (Edith) SchippersKabinet-Rutte II (2012-2017)
Edith SchippersE.I. (Edith) SchippersKabinet-Rutte I (2010-2012)
Ab KlinkA. (Ab) KlinkKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Ab KlinkA. (Ab) KlinkKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Hoogervorst, Drs. J.F.J.F. (Hans) HoogervorstKabinet-Balkenende III (2006-2007)
Hoogervorst, Drs. J.F.J.F. (Hans) HoogervorstKabinet-Balkenende II (2003-2006)
Mr. A.J. (Aart Jan) de GeusA.J. (Aart Jan) de GeusKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Eduard BomhoffE.J. (Eduard) BomhoffKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Borst-Eilers, Dr. E.E. (Els) Borst-EilersKabinet-Kok II (1998-2002)
Borst-Eilers, Dr. E.E. (Els) Borst-EilersKabinet-Kok I (1994-1998)
Jo RitzenJ.M.M. (Jo) RitzenKabinet-Lubbers III (1989-1994)
Afbeelding Ancona, Drs. H. d'H. (Hedy) d' AnconaKabinet-Lubbers III (1989-1994)
Brinkman CDAL.C. (Elco) BrinkmanKabinet-Lubbers II (1986-1989)
Brinkman CDAL.C. (Elco) BrinkmanKabinet-Lubbers I (1982-1986)
Boer, H.A. deH.A. (Hans) de BoerKabinet-Van Agt III (1982)
Louw, A.A. van derA.A. (Andrť) van der LouwKabinet-Van Agt II (1981-1982)
Til GardeniersM.H.M.F. (Til) Gardeniers-BerendsenKabinet-Van Agt I (1977-1981)
Harry van DoornH.W. (Harry) van DoornKabinet-Den Uyl (1973-1977)
Engels, P.J.P.J. (Piet) EngelsKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Engels, P.J.P.J. (Piet) EngelsKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Marga Klomp√©M.A.M. (Marga) KlompťKabinet-De Jong (1967-1971)
Marga Klomp√©M.A.M. (Marga) KlompťKabinet-Zijlstra (1966-1967)
Maarten VrolijkM. (Maarten) VrolijkKabinet-Cals (1965-1966)
Schouwenaar-Franssen, Drs. J.F.J.F. (Jo) Schouwenaar-FranssenKabinet-Marijnen (1963-1965)
Marga Klomp√©M.A.M. (Marga) KlompťKabinet-De Quay (1959-1963)
Marga Klomp√©M.A.M. (Marga) KlompťKabinet-Beel II (1958-1959)
Marga Klomp√©M.A.M. (Marga) KlompťKabinet-Drees IV (1956-1958)
Frans-Joseph van ThielF.J.F.M. (Frans-Joseph) van ThielKabinet-Drees III (1952-1956)
Louis BeelL.J.M. (Louis) BeelKabinet-Drees III (1952-1956)
  • In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA
  • in bovenstaand overzicht zijn de ministers van Volksgezondheid en MilieuhygiŽne en de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid niet opgenomen.

Meer over