Drs. J.F. (Jo) Schouwenaar-Franssen

foto Drs. J.F. (Jo) Schouwenaar-Franssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Intelligente classica uit een onderwijsgezin, die al op haar 21e voor de klas stond. Vele jaren een erudiet liberaal lid van de Eerste Kamer. Was weduwe van een socialistisch Tweede Kamerlid met drie opgroeiende kinderen toen zij minister van Maatschappelijk Werk werd in het kabinet-Marijnen i. Actieve levendige vrouw, die haar voorgangster Klompé i niet kon doen vergeten. Keerde na haar ministerschap terug naar het onderwijs en de Senaat.

VVD
in de periode 1956-1971: lid Eerste Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johanna Frederika (Jo)

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.F. Franssen, van 3 mei 1909 tot 1945
 • Drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, vanaf 1945

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 3 mei 1909

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 24 december 1995

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), tot januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf januari 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/11)

 • lerares klassieke talen, "De Werkplaats" te Bilthoven, omstreeks 1954 tot 24 juli 1963
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 24 juli 1963
 • lid Europees Parlement, van 16 januari 1961 tot 24 juli 1963 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Maatschappelijk Werk, van 24 juli 1963 tot 14 april 1965
 • lerares klassieke talen, vanaf augustus 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1966 tot 10 mei 1971
 • lid gemeenteraad van De Bilt, van 6 september 1966 tot 1 september 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, oktober 1969
 • voorzitter Gemengde Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Italiaans Cultureel Verdrag, omstreeks 1970

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1967 tot 12 december 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster onderwijs, maatschappelijk werk en culturele zaken (media) van de VVD-Eerste Kamerfractie. Voerde in 1971 ook het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel over de bestraffing van vliegtuigkaping.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in 1964 de Commissie voor contact en overleg inzake bijstand aan buitenlandse werknemers in
 • Diende in 1964 een wetsvoorstel in over de bevordering van het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbevolking (Woonwagenwet) (7.872)
 • Verdedigde in 1965 samen met minister Scholten in de Tweede Kamer met succes een voorstel tot wijziging van de Geldschieterswet. Dit voorstel maakte een einde aan systemen die kredietinstellingen gebruikten om het maximum van f 5000 aan te verstrekken krediet te omzeilen. Het wetsvoorstel werd op 27 april 1965 in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. (7.605)

op het gebied van de EU
 • Als lid van de Sociale Commissie van het Europese Parlement bracht zij een rapport uit over de gelijke beloning van man en vrouw.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als opvolgster van Marga Klompé de tweede vrouwelijke minister

uit de privésfeer
 • Tijdens de oorlog bood zij onderdak aan tien onderduikers
 • Vriendin van prinses Juliana, haar studiegenote

verkiezingen
 • Was in 1946 Tweede Kamerkandidaat voor de PvdV (op een onverkiesbare plaats)
 • In 1956, 1960, 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "J.F. Schouwenaar 1909-1995; Altijd 'opvolger-van'", NRC Handelsblad, 27 december 1995
 • Fernie Maas, "Franssen, Johanna Frederika", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.