28000 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2002 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

28000 VIII nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2002

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2001 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hermans i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2002

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en 20 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 45 moties ingediend.

4.

Documenten

(157 stuks)

2 18 september 2001, voorstel van wet, nr. 1     KST54787_1
Voorstel van wet
publicatie: 21 september 2001
 
2 18 september 2001, memorie van toelichting, nr. 2     KST54787_2
Memorie van toelichting
publicatie: 24 september 2001
 
2 19 september 2001, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST55549
Verslag algemeen overleg van 5-9-2001, over wijziging Bekostigingsbesluit WHW i.v.m. kunstonderwijs hbo en antwoorden op schriftelijke vragen
publicatie: 26 september 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.