Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Biodiversiteit
  • Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
  • Dierenwelzijn
  • Kwekersrecht
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.

Voorzitter is A.H. (Attje) Kuiken. Ondervoorzitter is M.J.F. (Martijn) van Helvert. Griffier is mw. M. Haveman.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Bisschop, Dr. R.SGP
3Laura BrometBromet, Drs. L.GL
4Dik-Faber, Drs. R.K.CU
5Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
6Futselaar, Drs. F.W.SP
7Geurts, J.L.CDA
8Graus, D.J.G.PVV
9Groot, Dr. Tj.C. deD66
10Hiddema, Mr. Th.U.FVD
11Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
12Kröger, S.C.GL
13Laçin, C.SP
14Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
15Madlener, B.PVV
16Martels, Jhr. M.R.H.M. vonCDA
17Moorlag, W.J.PvdA
18Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
19Ouwehand, E.PvdD
20Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
21Ronnes, H.A.G.CDA
22Weverling, A.VVD
23Wörsdörfer, M.VVD
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Agema, M.PVV
2Alkaya, M.SP
3Amhaouch, M.CDA
4Azarkan Msc, Drs. F.DENK
5Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
6Beckerman, Dr. S.M.SP
7Bosch, A. van denVVD
8Bouali, A.D66
9Brenk MSc, C.M. van50PLUS
10Bruins, Dr. E.E.W.CU
11Antje DiertensDiertens, A.E.D66
12Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
13Helvert, Drs. M.J.F. vanCDA
14Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
15Kops, A.PVV
16Kuiken, Drs. A.H.PvdA
17Lee, Drs. T. M.T. van derGL
18Linde, Drs. R.E. van derVVD
19Mulder, Drs. A.H.CDA
20Mulder, E.PVV
21Sienot MA, M.F.D66
22Smeulders, Drs. P.H.M.GL
23Stoffer, Ir. Ch.SGP
24Wiersma, Drs. A.D.VVD