35616 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “Weidse blik op de weidevogels”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 3 november 2020 ingediend door het Tweede Kamerlid Von Martels (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 2 november 2020, geleidende brief, nr. 1     KST356161
Geleidende brief
 
2 2 november 2020, initiatiefnota, nr. 2     KST356162
Initiatiefnota
 
2 2 februari 2021, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 3     KST356163
Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels”
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.