Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst i en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst i.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Tweede Kamer i over haar werkzaamheden.

Van de commissie maken momenteel de fractievoorzitters i van de grootste fracties deel uit. Het besprokene in de commissie is vertrouwelijk. In de wandelgangen wordt deze commissie daarom ook aangeduid als 'Commissie Stiekem'.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto L.F. (Lodewijk)  AsscherAsscher, Dr. L.F.PvdA
2Foto K.H.D.M. (Klaas)  DijkhoffDijkhoff, Dr. K.H.D.M.VVD
3Foto P.E. (Pieter)  HeermaHeerma, P.E.CDA
4Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
5Foto J.F. (Jesse)  KlaverKlaver, J.F.GL
6Foto G. (Geert)  WildersWilders, G.PVV