Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst i en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst i.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Tweede Kamer i over haar werkzaamheden.

Van de commissie maken momenteel de fractievoorzitters i van de grootste fracties deel uit. Het besprokene in de commissie is vertrouwelijk. In de wandelgangen wordt deze commissie daarom ook aangeduid als 'Commissie Stiekem'.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Asscher, Dr. L.F.PvdA
2Dijkhoff, Dr. K.H.D.M.VVD
3Heerma, P.E.CDA
4Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
5Klaver, J.F.GL
6Wilders, G.PVV