29200 VII NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 september 2003 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i, en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, De Graaf i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties ingediend.

4.

Documenten

(77 stuks)

2 16 september 2003, voorstel van wet, nr. 1     KST68261_1
Voorstel van wet
publicatie: 25 september 2003
 
2 16 september 2003, memorie van toelichting, nr. 2     KST68261_2
Memorie van toelichting
publicatie: 25 september 2003
 
2 16 september 2003, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST70242
Lijst van vragen en antwoorden
publicatie: 26 september 2003
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.