Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 18 juli 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dit betreft onder meer

  • de positie van deze Rijksdelen binnen het Koninkrijk
  • parlementaire controle Koninkrijksregering
  • hulp en bijstand aan de Rijksdelen
  • contacten met vertegenwoordigers van de betreffende Rijksdelen
  • waarborgen rechtszekerheid, rechtshandhaving en mensenrechten door structurele samenwerking tussen de Rijksdelen
Voorzitter is J.M. (Jan) Paternotte. Ondervoorzitter is R.J. (Remco) Dijkstra. Griffier is dhr. T. de Lange.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.CDA
2Beertema, H.J.PVV
3Bisschop, Dr. R.SGP
4Bosch, A. van denVVD
5Bosman, A.VVD
6Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
7Antje DiertensDiertens, A.E.D66
8Dijkstra, R.J.VVD
9Fritsma, Drs. S.R.PVV
10Graaf, M. dePVV
11Groothuizen, Mr. M.D66
12Hiddema, Mr. Th.U.FVD
13Koopmans, Dr. S.M.G.VVD
14Krol, H.C.M.50PLUS
15Kuiken, Drs. A.H.PvdA
16Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
17Nispen, Mr. M. vanSP
18Ojik, Drs. A. vanGL
19Özütok, Drs. N.GL
20Paternotte, J.M.D66
21Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
22Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
23Wassenberg, Drs. F.P.PvdD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
2Belhaj, S.D66
3Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
4Boer, Dr. M.G.W. denD66
5Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
6Dijck, Ir. A.P.C. vanPVV
7Dijk, Drs. G.J. vanPvdA
8Diks, L.I.GL
9Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
10Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
11Heerema, R.J.VVD
12Kent, B. vanSP
13Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
14Leijten, R.M.SP
15Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
16Madlener, B.PVV
17Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
18Afbeelding Palland, Drs. H.M.Palland, Drs. H.M.CDA
19Rog, M.R.J.CDA
20Roon, Mr. R. dePVV
21Sienot MA, M.F.D66
22Staaij, Mr. C.G. van derSGP
23Voordewind, Drs. J.S.CU