34581 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 24 oktober 2016 ingediend door het Tweede Kamerlid Samsom (PvdA) i en Segers (CU) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

2.

Documenten

(12 stuks)

2 24 oktober 2016, geleidende brief, nr. 1     KST345811
Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
 
2 24 oktober 2016, initiatiefnota, nr. 2     KST345812
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
 
2 30 januari 2020, brief, nr. 3     KST345813
Brief lid / fractie; Brief van de leden Asscher en Segers inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.