EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met culturele zaken, onderwijsbeleid en jeugdbeleid (inclusief sport en vrije tijd)

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de culturele aspecten van de Europese Unie, met name:
  • a) 
   de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur
  • b) 
   de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit
  • c) 
   de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en scheppend werk op artistiek gebied
 • 2. 
  het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren.
 • 3. 
  audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij.
 • 4. 
  jeugdbeleid en de ontwikkeling van een sportbeleid en vrijetijdsbeleid.
 • 5. 
  voorlichtings- en mediabeleid.
 • 6. 
  samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale organisaties en instellingen

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Sabine Verheyen iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Romeo Franz iGroenen/EVA
    Dace Melbārde iECR
    Andrea Bocskor iEVP

Lid/leden

    Petra Kammerevert iS&D
    Ryszard Antoni Legutko iECR
    Milan Zver iEVP
    Isabella Adinolfi iNI
    Michaela Šojdrová iEVP
    Theodoros Zagorakis iEVP
    Asim Ademov iEVP
    Christine Anderson iID
    Gianantonio Da Re iID
    Laurence Farreng iRENEW
    Tomasz Frankowski iEVP
    Alexis Georgoulis iGUE/NGL
    Hannes Heide iS&D
    Irena Joveva iRENEW
    Niyazi Kizilyürek iGUE/NGL
    Predrag Fred Matić iS&D
    Niklas Nienass iGroenen/EVA
    Peter Pollák iEVP
    Domčnec Ruiz Devesa iS&D
    Andrey Slabakov iECR
    Massimiliano Smeriglio iS&D
    Salima Yenbou iGroenen/EVA
    Gilbert Collard iID
    Vlad-Marius Botoş iRENEW
    Victor Negrescu iS&D
    Ilana Cicurel iRENEW
    Marcos Ros Sempere iS&D

Plaatsvervanger(s)

    Christian Ehler iEVP
    Iuliu Winkler iEVP
    Tomasz Piotr Poręba iECR
    Martina Michels iGUE/NGL
    Pina Picierno iS&D
    Željana Zovko iEVP
    Simona Baldassarre iID
    Pernando Barrena Arza iGUE/NGL
    François-Xavier Bellamy iEVP
    Isabel Benjumea Benjumea iEVP
    Alexander Bernhuber iEVP
    Loucas Fourlas iEVP
    Heléne Fritzon iS&D
    Ibán García Del Blanco iS&D
    Chiara Gemma iNI
    Bernard Guetta iRENEW
    Łukasz Kohut iS&D
    Marcel Kolaja iGroenen/EVA
    Radka Maxová iRENEW
    Alessandro Panza iID
    Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
    Elżbieta Kruk iECR
    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    Lara Wolters (PvdA) iS&D
    Catherine Griset iID
    Monica Semedo iRENEW
    Morten Lřkkegaard iRENEW
    Ioan-Rareş Bogdan iEVP
    Manuel Pizarro iS&D