Mr. W.J.C. (Willie) Swildens-Rozendaal

foto Mr. W.J.C. (Willie) Swildens-Rozendaal
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zestien jaar justitie-woordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was daarvoor al vijf jaar medewerker van Aad Kosto i. Bestuurlijk actief in het PvdA-gewest Noord-Holland-Noord. In de Tweede Kamer had vooral de totstandkoming van het Nieuw Burgerlijk Wetboek haar belangstelling. Daarnaast hield zij zich bezig met vraagstukken op het raakvlak van justitie en medische ethiek. Zette zich in voor natuurbehoud en dierenwelzijn en speelde een prominente rol in de samenwerking in Beneluxverband. Enige jaren voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

PvdA
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmine Johanna Carolina (Willie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 17 februari 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1972

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 2 juni 1982 tot 1 januari 1987
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 17 mei 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 23 mei 2002
 • coördinerend voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie, van 1 januari 2004 tot 1 januari 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

vorige (2/11)
 • lid Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam
 • voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie, regio Noord-Holland, van 1 januari 2004 tot 1 januari 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter commissie Justitie en Openbare Orde (Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad), van 2000 tot mei 2002
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 november 2000 tot 23 mei 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1997 mede-initiatiefneemster bij een voorstel inzake strafbaarstelling van belaging (stalking). Het voorstel werd in 2000 wet. (25.768)
 • Diende in 1998 samen met Roger van Boxtel (D66) en Margreet Kamp (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het niet langer strafbaar stellen van zorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Het door Olga Scheltema-de Nie als eerste ondertekenaar overgenomen voorstel werd op 24 september 1998 ingetrokken, nadat het kabinet-Kok II de inhoud had overgenomen in een eigen wetsvoorstel. (26.000)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.