26000 - Initiatiefvoorstel LevensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 13 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16†april†1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Scheltema-de Nie (D66)†i, Swildens-Rozendaal (PvdA)†i en Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding in ons land en de onzekerheid, die er op dit gebied bij patiŽnten en geneeskundigen bestaat, wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de geneeskundige die euthanasie toepast of hulp bij zelfdoding verleent en daarbij voldoet aan terzake vast te stellen zorgvuldigheidseisen; dat het in verband hiermee wenselijk is in de Wet op de lijkbezorging een toetsingsprocedure op te nemen voor meldingen van gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Scheltema-de Nie, O.P.G. Vos en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

 

2.

Documenten

(8 stuks)

2 16†april†1998, geleidende brief, nr. 1     KST29039
Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding
publicatie: 20†april†1998
 
2 16†april†1998, voorstel van wet, nr. 2     KST29040
Voorstel van wet
publicatie: 20†april†1998
 
2 16†april†1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29041
Memorie van toelichting
publicatie: 20†april†1998
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.