25768 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Strafbaarstelling van belaging

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 december 1997 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Dittrich (D66) i, Swildens-Rozendaal (PvdA) i en Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht en in het Wetboek van Strafvordering voorzieningen te treffen in verband met strafbaarstelling van belaging.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging)

2.

Documenten

(16 stuks)

2 1 december 1997, geleidende brief, nr. 1     KST25863
Geleidende brief bij wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van belaging (stalking)
publicatie: 3 december 1997
 
2 1 december 1997, voorstel van wet, nr. 2     KST25864
Voorstel van wet
publicatie: 3 december 1997
 
2 1 december 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST25865
Memorie van toelichting
publicatie: 3 december 1997
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.