Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Met dank overgenomen van BoerBurgerBeweging (BBB) i, Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging (BBB) i, gepubliceerd op vrijdag 23 februari 2024.

Gepubliceerd op: 23-02-2024

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ontstaan door mislukte gezichtsoperaties. Deze ingrepen werden uitgevoerd als onderdeel van een gendertransitie. Caroline van der Plas en Diederik van Dijk (SGP) stellen Kamervragen.

In elke situatie is dezelfde chirurg van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) verantwoordelijk gesteld. De patiënten beweren dat ze voorafgaand aan de operaties slecht geïnformeerd zijn over de risico’s en dat ze zijn aangespoord om operaties te ondergaan die ze eigenlijk niet wilden.

BBB en SGP willen weten welke rol de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou moeten spelen in deze zaak en wat de mening van de minister hierover is. Het betreft namelijk een kwetsbare groep mensen bij wie medische procedures fout zijn gegaan. Deze patiënten waren niet adequaat geïnformeerd over mogelijke bijwerkingen en complicaties.

Schriftelijke vragen van de leden Van der Plas (BBB) en Diederik van Dijk (SGP) aan de minister van Volksgezondheidover het bericht van Zembla over patiënten die het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade na gezichtsoperaties.

 • Bent u op de hoogte van het artikel “Patiënten transgenderzorg stellen Amsterdam UMC aansprakelijk voor schade na gezichtsoperaties” van Zembla?
 • Wat vindt u van het nieuws dat een chirurg uit een academisch centrum patiënten onder druk heeft gezet om verstrekkende en medisch niet-noodzakelijke operaties uit te laten voeren, zonder hierbij voldoende informatie te geven over de mogelijke risico’s en bijwerkingen?
 • Kan er, naar uw inzicht, gesproken worden over een patroon, aangezien dit bij minimaal vier patiënten is gebeurd?
 • Wat vindt u ervan dat het academisch ziekenhuis in kwestie hierbij alle aansprakelijkheid afwijst, terwijl het wel bereid is financiële compensatie te leveren aan patiënten?
 • Is dit, naar uw inzicht, iets waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich over zou moeten buigen?
 • Hoe weegt u in uw antwoord op vraag 5 dat het hierbij gaat over een zeer kwetsbare patiëntengroep?
 • Hoe weegt u in uw antwoord op vraag 5 dat er bij één patiënt sprake is geweest van meerdere zelfmoordpogingen en bij één patiënt van een lopende wens tot euthanasie vanwege het medisch handelen van de chirurg?
 • Hoe kan het, binnen de huidige afspraken en regelingen van de zorgverzekeringswet, dat er electieve en medisch niet-noodzakelijke plastische chirurgie uitgevoerd wordt in een academisch medisch centrum?
 • Hoe kan het, binnen de huidige afspraken en regelingen van de zorgverzekeringswet, dat meerdere patiënten niet op de hoogte zijn gesteld van bijwerkingen en complicaties bij operaties, en hier ook in het dossier geen aantekening van gemaakt is?
 • Zijn verhalen over artsen die patiënten onder druk zetten om meer of uitgebreidere (niet medisch noodzakelijke) chirurgie te ondergaan, een reden voor de IGJ om over te gaan op onderzoek? Zo nee, waarom niet?
 • Voelt de IGJ zich geroepen onderzoek te doen naar de ‘uiterste summiere’ verslaglegging door deze arts, in het specifiek op gebied van bijwerkingen en complicaties? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe verhouden de in het artikel beschreven situaties zich tot de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg - Somatisch?
 • Kunt u deze vragen één voor één en binnen zo kort mogelijke termijn beantwoorden?

Deel dit artikel