Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Met dank overgenomen van BoerBurgerBeweging (BBB) i, Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging (BBB) i, gepubliceerd op zaterdag 17 februari 2024.

Gepubliceerd op: 17-02-2024

Beste mensen,

Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: ‘Melkveebedrijf in Overijssel moet naar 40 kg ammoniak per hectare in 2035‘. Hiermee is helaas de indruk gewekt dat de provincie Overijssel en ik kant-en-klare plannen hebben om dit beleid in te voeren. Dat is niet het geval.

Sterker nog: Ik wil dit soort beleid helemaal niet. Ik wil dat er een oplossing komt voor de PAS-melders en ik weet dat onze provincie een landelijke opdracht heeft voor 7 ton stikstofreductie. Deze opdracht komt uit de vorige kabinetten. Met de formatie heb ik echter goede hoop dat de stikstofplannen in de huidige vorm helemaal van tafel gaan. In dat geval zouden de PAS-melders eindelijk wel geholpen kunnen worden en zal de focus niet meer op alleen stikstof komen te liggen, maar ligt de focus meer op natuurbehoud, of waar nodig, natuurherstel.

Ik zie nog steeds de beste oplossingen in eigen managementmaatregelen om reductie van stikstof te bewerkstelligen: minder kunstmest, minder krachtvoer, innovaties en water bij de mest. Gedwongen reductie van de veestapel is voor mij nooit een optie geweest, ook niet via middelen zoals in genoemd voorstel.

Doordat de landelijke overheid achterblijft bij het vinden van een oplossing voor de PAS-melders, is het voorstel van 40 kg ammoniak per hectare als een oplossingsrichting genoemd. Nadrukkelijk niet de bedoeling om hier nu beleid voor te maken. Ik roep de landelijke overheid en de formerende partijen met klem op om hun beloftes na te komen en de PAS-melders te helpen. En leg jullie probleem niet op ons bord en op het bord van de veehouders.

Het spijt mij dat het bericht in de Agrio-bladen onnodige onrust heeft veroorzaakt. Weet dat BBB en ik achter de boeren blijven staan en altijd bereid zijn om verder in gesprek te gaan.

Deel dit artikel