Verdeling per partij ministerposten Rutte IV

donderdag 30 december 2021, 10:56

DEN HAAG (PDC i) - De VVD, CDA, ChristenUnie en D66 hebben de onderling akkoord bereikt over de verdeling van ministersposten in het nieuwe kabinet. Financiën gaat naar D66 en die partij krijgt ook Klimaat en Energie. Buitenlandse Zaken gaat naar het CDA. De VVD krijgt onder meer Justitie & Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. De ChristenUnie behoudt Landbouw.

Vanaf 3 tot en met donderdag 6 januari 2022 zal formateur Mark Rutte de beoogde bewindspersonen ontvangen. Op zaterdag 8 januari zal een constituerend beraad plaatsvinden, de overhandiging van het eindverslag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, en een gesprek met de Koning. De beëidiging vindt op 10 januari plaats.

Het is nog niet bekend welke personen door de partijen naar voren worden gechoven als minister of staatssecretaris.

Dit is het overzicht van de verdeling:

Ministeries

Bewindpersonen

Partij

Algemene Zaken

Minister-president, Minister van Algemene Zaken

VVD

Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken

CDA

 

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

VVD

Justitie en Veiligheid

Minister van Justitie en Veiligheid

VVD

 

Minister voor Rechtsbescherming

D66

 

Staatssecretaris Asiel en Migratie

VVD

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CDA

 

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

CDA

 

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

D66

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

D66

 

Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs

VVD

 

Staatssecretaris Cultuur en Media

D66

Financiën

Minister van Financiën

D66

 

Staatssecretaris Fiscaliteit

CDA

 

Staatssecretaris Toeslagen en Douane

VVD

Defensie

Minister van Defensie

D66

 

Staatssecretaris van Defensie

VVD

Infrastructuur en Waterstaat

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

VVD

 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

CDA

Economische Zaken en Klimaat

Minister van Economische Zaken en Klimaat

VVD

 

Minister voor Klimaat en Energie

D66

 

Staatssecretaris Mijnbouw

D66

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ChristenUnie

 

Minister voor Natuur en Stikstof

VVD

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister oor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CDA

 

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

ChristenUnie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

D66

 

Minister voor Langdurige Zorg en Sport

VVD

 

Staatssecretaris Jeugd en Preventie

ChristenUnie

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie