Beslisnota inzake Wet Nationaal Groeifonds (bijlage bij 35976,nr.3)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota inzake Wet Nationaal Groeifonds (bijlage bij 35976,nr.3)
Document­datum 24-11-2021
Publicatie­datum 25-11-2021
Nummer BLG1006234
Kenmerk 35976, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.