35976 NL - wetsvoorstel
Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2021 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Blok i.

 

In dit wetsvoorstel wordt het Nationaal Groeifonds als een apart begrotingsfonds ingesteld volgens artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 (Wet Nationaal Groeifonds) in plaats van een niet-departementale begroting. Met het Nationaal Groeifonds wordt de komende 5 jaar € 20 miljard uitgetrokken voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: kennisontwikkeling; onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en infrastructuur.

1.

Volledige titel

Tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(82 stuks)

2 23 november 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST359761
Koninklijke boodschap - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
 
2 23 november 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359762
Voorstel van wet - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
 
2 23 november 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359763
Memorie van toelichting - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.