Motie die ertoe strekt dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt aan het slachtoffer van een vermijdbare medische fout, i.p.v. aan het ziekenhuis - Ziekenhuiszorg

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31016 - Ziekenhuiszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ziekenhuiszorg; Motie die ertoe strekt dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt aan het slachtoffer van een vermijdbare medische fout, i.p.v. aan het ziekenhuis 
Document­datum 26-04-2007
Publicatie­datum 13-03-2009
Nummer KST106798
Kenmerk 31016, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 26 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat van alle mensen die in een ziekenhuis overlijden er in een van de 25 gevallen sprake is van een vermijdbare medische fout, en dat jaarlijks nog eens circa 10 000 mensen door vermijdbare medische fouten onnodig blijvend letsel oplopen;

verzoekt de regering een no cure no pay principe in te voeren bij vermijdbare medische fouten, dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar de totale rekening dan niet aan het ziekenhuis, maar aan het slachtoffer betaalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.