Vrouwen in leidinggevende functies: Commissie-Juncker overschrijdt haar doelstelling van 40%

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 22 oktober 2019.

De Europese Commissie i heeft de doelstelling van voorzitter Jean-Claude Juncker i overschreden, die in 2014 de toezegging deed dat aan het eind van zijn ambtstermijn ten minste 40% van de leidinggevende functies in het midden- en hoger kader van de Commissie door vrouwen zou worden vervuld. Volgens de meest recente gegevens is momenteel 41% van de leidinggevenden op alle managementniveaus een vrouw, terwijl dit 30% was aan het begin van de ambtstermijn. Dat is een toename van 37%. Het percentage ligt nog hoger op het grootste niveau van leidinggevenden binnen de Commissie qua aantal, namelijk het middenkader of de eenheidshoofden. Op dit moment is 42% van hen een vrouw, tegenover 31% bij het aantreden van de Commissie-Juncker i. Met dit resultaat is de Commissie wereldwijd een van de overheidsinstanties met het grootste aandeel vrouwen in leidinggevende functies.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: “Gelijkheid in al haar vormen is een kernwaarde van de Europese Unie i. Sinds dag één van de Commissie-Juncker heb ik toegezegd dat dit binnen deze instelling zou worden weerspiegeld, met daarbij de belofte om de participatie van vrouwen in het midden- en hoger kader tot 40% te verhogen tegen 1 november 2019. Vandaag ben ik er trots op dat wij onze doelstelling hebben overschreden. Ik ben trots op het werk dat wij hebben verricht om tot dit punt te komen. Maar we moeten vooruit blijven gaan. Gelijkheid betekent gelijkheid en niets minder.”

Commissaris Günther H. Oettinger i, bevoegd voor begroting en personeelszaken: “Uit onderzoek blijkt dat organisaties met genderdiversiteit betere resultaten boeken. Ik ben er erg trots op dat hier in de Commissie al meer dan 40% van onze leidinggevenden een vrouw is. Dit zorgt voor verschillende standpunten in discussies en bij de besluiten die wij nemen in het belang van de 500 miljoen burgers van de EU.”

De meest indrukwekkende vooruitgang is geboekt aan de top van de organisatie, waar de vrouwelijke directeuren-generaal nu 38% van het totaal uitmaken, terwijl dit 14% was aan het begin van de ambtstermijn: een toename van 170%. Op het niveau van adjunct-directeur-generaal wordt nu 40% van de ambten bekleed door vrouwen, tegenover 8% in november 2014. Dat is een toename van 400%.

Naast de sterke inzet op het hoogste politieke niveau is deze vooruitgang te danken aan een reeks maatregelen die de Commissie sinds het begin van haar mandaat heeft genomen:

  • Individuele doelstellingen voor alle diensten van de Commissie bij de eerste aanstelling van iemand als eenheidshoofd;
  • Inspanningen om vrouwelijk talent te herkennen, ontwikkelen en ondersteunen, gerichte opleidingssessies, mentorschap en loopbaanbegeleiding;
  • Specifieke managementprogramma's en steun voor bestaande en nieuwe netwerken voor vrouwen in het kader van de strategie voor diversiteit en inclusie die in de zomer van 2017 is aangenomen.

Deze maken deel uit van de bredere agenda van de Commissie op het gebied van gendergelijkheid. Het actieplan 2018-2019 om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten bevat onder meer maatregelen om het glazen plafond te doorbreken door projecten te financieren die het genderevenwicht in bedrijven op alle managementniveaus verbeteren, en door overheden en sociale partners aan te moedigen om het genderevenwicht bij besluitvorming in balans te brengen.

Meer informatie

Strategie voor diversiteit en inclusie - persbericht

Actieplan om de loonkloof tussen vrouwen en mannen aan te pakken

Speciale Eurobarometer over gendergelijkheid in de EU

BIJLAGE

 

Managementniveau

1 november 2014

1 mei 2017

16 oktober 2019

Directeuren-generaal

14%

26%

38%

Adjunct-directeuren-generaal

8%

32%

40%

Directeuren

32%

35%

36%

Totaal hoger leidinggevend personeel

27%

33%

37%

Middenkader

31%

35%

42%

Totaal

30%

35%

41%

IP/19/6139

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail