Tweede Kamer akkoord met aanbevelingen voor meer betrokkenheid bij Europa

woensdag 21 mei 2014, 11:02

DEN HAAG (PDC i) - Het voorstel van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken i om in te stemmen met het rapport "Voorop in Europa", is overgenomen door de Tweede Kamer i. Alleen de PVV-fractie i stemde tegen het voorstel. Het rapport wordt in juni 2014 gepresenteerd aan de andere EU-parlementen, tijdens de conferentie van EU-woordvoerders in Athene, de COSAC i.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor zowel de input- als outputfase van Europese regelgeving. Nationale parlementen kunnen handelen zoals belangengroepen en bedrijven al doen, en ideeën inbrengen in het schrijfstadium van Europese dossiers.

Daarnaast zou de Kamer meer gebruik kunnen maken van de beschikbare instrumenten en informatie om haar controlerende taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het vaker uitnodigen van rapporteurs, het overzichtelijk maken van de interne documentenstroom, en meer gezamenlijke briefings van vakwoordvoerders en Europese Zaken woordvoerders.

Bron: Tweede Kamer