Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

De commissie heeft onder andere als taken:

  • het voeren van overleg met het kabinet over Europees beleid
  • het coördineren van de Kamerbrede controle op de regering bij Europese onderhandelingen
  • het attenderen van andere vaste commissies op (pré-)wetgevingsdocumenten
  • het opstellen van een lijst van prioritaire Europese thema's per vaste commissie
  • het actualiseren van specifieke fiches i
  • samenwerking met nationale parlementen in andere EU-lidstaten
  • het adviseren en ondersteunen van vaste commissies bij de organisatie van werkbezoeken aan Brussel
  • het informeren van leden van de Tweede Kamer en van het Europese Parlement over Europese overleggen
Voorzitter is L. (Laura) Bromet. Griffier is Mw. A. de Vrij.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2019-03-18 35165 - Verkiezingen  
2016-03-16 34430 - Staatscommissie Parlementair Stelsel  
2013-10-02 33763 - Toekomst van de krijgsmacht  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2020-10-10 35595 - Wijziging Verzamelwet Brexit ivm aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden i groen vinkje
2018-11-20 35084 - Verzamelwet Brexit i groen vinkje
2018-10-30 35062 - Goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Kazachstan i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2024-02-09 36499 - Incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 (Oekraïne Faciliteit) groen vinkje
2020-09-15 35570 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2021 i groen vinkje
2019-09-17 35300 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2020 i groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2021-11-29 35982 - Staat van de Europese Unie 2022  
2020-06-26 35500 - EU-voorstel: EU4Health verordening COM (2020) 405  
2020-02-26 35403 - Staat van de Europese Unie 2020