Historische dag in geschiedenis EMU

Met dank overgenomen van C.M. (Corien) Wortmann-Kool i, gepubliceerd op dinsdag 15 april 2014, 3:22.

Vandaag is een historische dag in de geschiedenis van de Economisch en Monetaire unie. Het akkoord over de Europese Resolutieautoriteit vormt de finale bouwsteen van de Bankenunie. Naast het ECB toezicht op onze banken, kunnen probleembanken Europees worden aangepakt. Dat is belangrijk voor het herstel van vertrouwen - herstel ook van de belangrijke rol die banken vervullen voor ons MKB en voor onze economie.

Het standpunt van de Raad van Ministers in december was op cruciale punten onvoldoende. Door de stemverhoudingen zouden enkele grote lidstaten de dienst uit kunnen maken. Die politieke inmenging dreigde de strikte en gelijkwaardige toepassing van de regels voor herstructurering van probleembanken te ondermijnen.

Met het akkoord bereiken we dat niet de belastingbetaler, maar de aandeelhouders en investeerders betalen voor falende banken. Niet alleen in Portugal en Ierland, maar ook voor Franse en Duitse banken. Aandeelhouders zullen daardoor meer focussen op verantwoord omgaan met risico´s, in plaats van maximale winst op korte termijn.

Dit is mijn laatste optreden als lid van het Europees parlement en Vicevoorzitter van onze fractie. Ik ben trots op wat we bereikt hebben om de eurocrisis te overkomen. Het Economisch bestuur met het 6-pack en het 2-pack, gericht op verantwoord begrotingsbeleid en versterking van de concurrentiekracht van lidstaten. Wetgeving voor de financiële sector, met als doel verantwoord omgaan met risico´s. En het sluitstuk vandaag, de bankenunie.

We zijn op de goede weg. Het vertrouwen in de Euro en de Eurozone landen keert terug. De economie herstelt zich, maar de werkeloosheid is nog altijd onaanvaardbaar hoog. Dat kost tijd, maar ook hier keert de trend ten goede.

Het komt er op aan om in Europa en in de lidstaten te leveren wat we hebben afgesproken. Dat is cruciaal voor onze samenleving, want dan kan het MKB zich herstellen en zorgen voor banen voor onze burgers en onze jeugd.

Lees hier mijn bijdrage aan het debat over de Bankenunie.