EP-commissie AGRI: Nederlandse boer bereid te vergroenen, maar heeft wel zorgen

Friday, May 19 2023, 12:00

DEN HAAG (PDC i) - De Nederlandse boer is bereid de Green Deal i te implementeren, maar heeft zorgen over de instrumenten om deze doelen te bereiken. Dit was volgens de Duitse voorzitter van de EP-commissie Norbert Lins i (EVP i, CDU i) en commissielid Bert-Jan Ruissen i (ECR i, SGP i) de belangrijkste conclusie van het driedaagse bezoek van de EP-commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) i aan Nederlandse boeren, groenteveredelaars, fruittelers en vertegenwoordigers van de landbouwsector.

Het doel van het bezoek van de Europarlementariërs was het gesprek aangaan met de sector over zijn omgang met het groene Europese beleid. Tijdens het driedaagse bezoek werden Lins en Ruissen vergezeld door de Italiaanse Europarlementariër Daniela Rondinelli i (S&D i, PD) en de Nederlandse Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik i (EVP i, CDA i) en Jan Huitema i (RENEW i, VVD i).

Lins en Ruissen konden zich goed vinden in het pleidooi van de ondernemers om op Europees niveau niet alle middelen te verbieden om ziektes en plagen tegen te gaan. Ook stelde Lins dat er in Europa al een zeer hoge standaard bestaat op het gebied van pesticiden en dat verdere beperkingen negatieve effecten zouden hebben voor onder andere de fruitteelt.

De vertegenwoordigers van de agrarische sector uitten ook hun zorgen over de nieuwe Natuurherstelwet van de Europese Commissie i. Deze zou volgens de boeren, veredelaars en telers te ambitieus zijn. Volgende week stemt AGRI over haar positie over dit voorstel. Naar verwachting zullen ze in ieder geval pleiten voor een beperking van de wet tot de bestaande Natura 2000-gebieden. Ruissen gaf al aan dat zijn fractie, de Europese Conservatieven en Hervormers i (ECR), zich zal verzetten tegen deze wet in de huidige vorm.

In het geheel spraken de twee Europarlementariërs zich uit voor minder top-down juridische regelgeving. Ze vinden dat de Europese Unie i beter in kan zetten op het stimuleren van ontwikkeling. De landbouwsector moet ruimte en tijd krijgen om zich aan te passen. Boeren, groenteveredelaars en fruittelers die verduurzamen zouden daarnaast niet alleen gecompenseerd moeten worden voor hun groene investeringen, maar ook een beloning moeten ontvangen. Tot slot is het belangrijk dat de agrarische ondernemers de tijd krijgen om deze 'groene' omslag te maken.

Het gesprek dat de Europarlementariërs zouden hebben met Piet Adema i ging niet door vanwege de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. Op de vraag waarom AGRI geen afspraak had met de minister Van der Wal i (Natuur en Stikstof) antwoordde Lins dat de commissie zich echt op landbouw willen focussen en niet op zaken waar andere EP-commissies zich mee bezig dienen te houden. Hij benadrukte ook nogmaals dat het bezoek bedoeld was om met de sector in gesprek te gaan en niet met beleidsmakers.

Bron: Persbriefing EP-commissie AGRI