Kiesraad op 6 februari bijeen over benoeming nieuwe leden Europees Parlement

Friday, January 31 2020, 11:21

DEN HAAG (PDC i) - Op maandag 6 februari aanstaande zal de Kiesraad i in een openbare zitting de nieuwe Nederlandse leden van het Europees Parlement i vaststellen. Na brexit, die vanavond definitief is, zal Nederland drie extra zetels in het Europees Parlement krijgen. De vrijgekomen zetels gaan naar de VVD, PVV en Forum voor Democratie (FVD), op basis van de verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Brexit zorgt ervoor dat de 73 Britse zetels in het Europees Parlement vervallen: 46 daarvan worden achtergehouden voor eventuele nieuwe lidstaten, de overige 27 Britse zetels worden herverdeeld onder de lidstaten. Nederland krijgt daar dus drie van. Deze 27 vrijgekomen zetels gaan naar lidstaten die tot nu toe 'ondervertegenwoordigd' waren in het Europees Parlement.

De eerst aangewezenen voor deze zetels zijn Marcel de Graaff i (PVV), Bart Groothuis i (VVD) en Thierry Baudet i (FVD, voorkeursstemmen). Baudet heeft echter aangegeven zijn zetel niet in te nemen, omdat die functie onverenigbaar i is met het Tweede Kamerlidmaatschap. Daarom zal zijn zetel naar Dorien Rookmaker i gaan, die momenteel Eerste Kamerlid is voor de Groep Otten (ex-FVD). Zij zal dan uit de Senaat moeten vertrekken, omdat ook die functie niet verenigbaar is met lidmaatschap van het Europees Parlement.

Na de zitting van de Kiesraad hebben de vastgestelde leden tien dagen bedenktijd. Tevens moet de Tweede Kamer hun geloofsbrieven i goedkeuren. Daarna kunnen de drie nieuwe leden officieel hun zetel in het Europees Parlement innemen.

Bron: Kiesraad