Kiesraad

Source: Parlement.com.
Kiesraadlogo

De Kiesraad is een adviesorganisatie op het gebied van kiesrecht en verkiezingen in Nederland.

De Kiesraad fungeert in deze hoedanigheid als centraal stembureau voor de verkiezingen van de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarnaast adviseert de Kiesraad over het Kiesrecht en deze verkiezingen. De Kiesraad voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).