Per 1 december geen lijstverbindingen meer

Thursday, November 9 2017, 13:14

DEN HAAG (PDC i) - Vanaf 1 december dit jaar is het voor politieke partijen niet meer mogelijk om bij verkiezingen lijstverbindingen i aan te gaan. Het voorstel van oud-minister Plasterk i werd al in juni van dit jaar aangenomen, maar nu is bekend dat de wetswijziging per 1 december in werking treedt.

Door een lijstverbinding aan te gaan, konden partijen kans maken op een extra zetel bij de verdeling van restzetels i. Dit is volgens critici in strijd met de evenredige vertegenwoordiging i. De afschaffing van het systeem moet de zetelverdeling daarnaast transparanter maken.

De herindelingsverkiezingen op 22 november 2017 zijn de laatste verkiezingen waarbij een lijstverbinding mogelijk is.

Bron: www.parlementairemonitor.nl