34377 NL - wetsvoorstel
Afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties te vormen bij verkiezingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 december 2015 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen af te schaffen om de systematiek van zetelverdeling zo transparant mogelijk te laten zijn nu de mogelijkheid van lijstencombinaties geen bijdrage levert aan de beoogde politieke krachtenbundeling.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(31 stuks)

2 24 december 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343771
Koninklijke boodschap
 
2 24 december 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 24 december 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343772
Voorstel van wet
 
2 24 december 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 24 december 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343773
Memorie van toelichting
 
2 24 december 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.