Einde lijstverbindingen in zicht

Wednesday, June 21 2017, 10:30

DEN HAAG (PDC i) - Het ziet ernaar uit dat de Eerste Kamer volgende week instemt met het wetsvoorstel om de mogelijkheid tot lijstverbinding af te schaffen. De fracties die in de Tweede Kamer voorstemden, zullen dat in de Eerste Kamer ook doen en daarmee is er een ruime meerderheid.

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en OSF dienden een motie in om eerst advies te vragen aan de Staatscommissie parlementair stelsel i. Tot dat advies er is en de uitkomst ervan is besproken, zou de behandeling van het wetsvoorstel moeten worden opgeschort.

Minister Plasterk liet weten zich neer te leggen bij een eventueel besluit tot uitstel, maar de kans dat de motie het haalt lijkt niet groot. VVD, D66 en PVV wijzen opschorting af en de SP vindt dat lijstverbindingen onzuiver werken bij de verdeling van restzetels. De Eerste Kamer stemt op 27 juni over de motie en over het wetsvoorstel.

Bron: www.eerstekamer.nl