Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 16 juli 2019
kalender
Onderstaande overzichten tonen de consultatiedocumenten en de reacties op de internetconsultatie bij het pre-dossier:

1.

Reacties van organisaties

DatumTitel
14-10-14 Reactie van: College voor de Rechten van de Mens (mr. dr. J.P. Loof) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-09 Reactie van: - (Mr. L. Janssen) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-06 Reactie van: Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten (mr T.A. Phijffer) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-01 Reactie van: Maastricht University (Prof mr A W Heringa) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-24 Reactie van: geen (drs P Simons) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-10 Reactie van: Actief CDA lid (Reactie op Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet P.A.J. Jahn) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-30 Reactie van: Konijnenbeltwetgeving.nl (prof. mr. W. Konijnenbelt) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: Particulier (P. Peereboom) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: e-Ultima Consultancy bv (Drs H.M. Holthuizen) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-22 Reactie van: Zorg Advies Amsterdam (drs. Alexander Grassi) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet

2.

Reacties van particulieren

DatumTitel
14-10-14 Reactie van: Ir. H.J. de Vries bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-07 Reactie van: L.J.M. Bolks bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-24 Reactie van: Mr. dr. I.L.A. Broekhuijse bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-03 Reactie van: Mr. M.J. Hoogendoorn bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-25 Reactie van: mr. R. van der Zwan bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: mevrouw/bachelor M.W. Hauwert bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: mijnheer G van ewijk bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-22 Reactie van: A. Verdiesen bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-22 Reactie van: Expressie van de Eeuwige Essentie m. de Begunstigde k. van de familie bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet