34516 NL - wetsvoorstel
Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 juli 2016 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Blok i, en de minister van Algemene Zaken.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling.

1.

Volledige titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(39 stuks)

2 11 juli 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345161
Koninklijke boodschap
 
2 11 juli 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11 juli 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345162
Voorstel van wet
 
2 11 juli 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11 juli 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345163
Memorie van toelichting
 
2 11 juli 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.