34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11†juli†2016 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur†i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Blok†i, en de minister van Algemene Zaken.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling.

1.

Volledige titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(39 stuks)

2 11†juli†2016, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST345161
Koninklijke boodschap
 
2 11†juli†2016, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11†juli†2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345162
Voorstel van wet
 
2 11†juli†2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11†juli†2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345163
Memorie van toelichting
 
2 11†juli†2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.