Brief van de minister van BZK over Toezegging vragen betreffende het Handvest voor Lokaal Zelfbestuur

dinsdag 14 mei 2024

Bij wetsvoorstel 36081 - Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb is een brief ondergebracht.

Bijlage