36081 NL - wetsvoorstel
Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 april 2022 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, Yeşilgöz-Zegerius i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Wet verplaatsing bevolking een regeling te treffen omtrent het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4, van die wet, en in verband daarmee enkele wijzigingen door te voeren in de Wet verplaatsing bevolking.

1.

Volledige titel

Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(64 stuks)

2 20 april 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST360811
Koninklijke boodschap
 
2 20 april 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360812
Voorstel van wet
 
2 20 april 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360813
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.