Advies Raad van State uitgebracht bij wetsvoorstel 35851 - Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders ikv implementatie EU richtlijn

donderdag 13 oktober 2022

Bij wetsvoorstel 35851 - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2019/1937 en enige andere wijzigingen is een advies Raad van State ondergebracht.