Europese politieke gemeenschap (2022-heden)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese politieke gemeenschap is een verzameling van lidstaten en buurlanden van de Europese Unie (EU), waarin zij samen politiek verbonden zijn. De leden kunnen hier bijvoorbeeld overleggen over beleidsterreinen als energie, infrastructuur, investeringen, transport, vrij personenverkeer en veiligheid. De organisatie bestaat uit 47 landen, waarvan 20 géén lid zijn van de EU.

De Franse president Emmanuel Macron stelde het oprichten van deze nieuwe politike gemeenschap voor in zijn speech tijdens de slotceremonie van de Conferentie over de Toekomst van Europa, op 9 mei 2022. Toetreding tot deze gemeenschap zou, in de woorden van Macron, vooruitlopen op een lidmaatschap van de EU en is om deze reden interessant voor Oost-Europese landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië. Maar ook het Verenigd Koninkrijk schuift aan. De organisatie beoogt namelijk samenwerking te bevorderen op wat lossere voorwaarden. De gemeenschap moet volgens het plan van Macron fungeren als een democratisch overlegorgaan dat naast samenwerking ook transparantie aanmoedigt.

De behoefte aan dit overlegorgaan is een reactie op de geopolitieke situatie in Oekraïne in 2022, na de Russische inval. Het Frans voorzitterschap van de EU onderzocht bestaande organisaties als de NAVO en de Raad van Europa. Deze organisaties bleken echter onvoldoende geschikt als gewenst overlegorgaan. Op 6 oktober 2022 was de eerste bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap.