Motie waarin de handelswijze van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt afgekeurd - Vreemdelingenbeleid

Deze motie i is onder nr. 1113 toegevoegd aan dossier 19637 - Vreemdelingenbeleid i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vreemdelingenbeleid; Motie waarin de handelswijze van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt afgekeurd 
Document­datum 12-12-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST103888
Kenmerk 19637, nr. 1113
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

19 637

Vreemdelingenbeleid

Nr. 1113

MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM C.S.

Voorgesteld 12 december 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie bij herhaling weigert uitvoering te geven aan Kameruitspraken, te weten de motie-Bos c.s. (19 637, nr. 1106) en de motie-Dijsselbloem c.s. (19 637, nr. 1111);

keurt deze handelwijze van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem De Wit Azough

Huizinga-Heringa Pechtold

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.