36125 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 juni 2022 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Sneller (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie te laten vervallen en in verband daarmee de inlichtingenplichten van het College van procureurs-generaal jegens de minister te beperken, alsmede wettelijk vast te leggen dat de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie in een concreet geval geschiedt zonder ondergeschiktheid aan de minister.

Het voorstel is nagenoeg identiek aan het op 16 maart 2021 door het toenmalige lid Groothuizen aanhangig gemaake Initiatiefvoorstel Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie i, dat op 17 mei 2022 is vervallen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het laten vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie (Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie)

2.

Documenten

(13 stuks)

2 7 juni 2022, geleidende brief, nr. 1     KST361251
Geleidende brief
 
2 7 juni 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361252
Voorstel van wet
 
2 7 juni 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361253
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.