35768 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 maart 2021 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Groothuizen (D66) i.

 

In dit initiatiefswetsvoorstel stelt het lid Groothuizen voor om de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de Minister aan het Openbaar Ministerie (OM) te schrappen. De Minister kan dan niet meer een aanwijzing geven tot opsporing, tot vervolging of tot niet-vervolging of met betrekking tot de wijze waarop het OM in een concrete strafzaak zijn bevoegdheden moet inzetten. Formeel ingrijpen door de Minister in een concrete strafzaak wordt zo onmogelijk gemaakt. Dit vereist een wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Groothuizen tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het laten vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheden van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie (Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie)

2.

Documenten

(4 stuks)

2 16 maart 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357681
Geleidende brief
 
2 16 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357682
Voorstel van wet
 
2 16 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357683
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.