Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens

foto Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Micky Adriaansens (1964) is sinds 10 januari 2022 minister van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was zij van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Adriaansens was voorzitter van de Raad van Bestuur bij adviesbureau Twijnstra Gudde. Eerder was zij onder meer advocaat, directeur thuiszorg bij een zorgonderneming, directeur van het genootschap van fysiotherapeuten en bestuursvoorzitter van zorginstellingen in Lelystad. Mevrouw Adriaansens was voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met immigratie en asiel, justitie en koninkrijksrelaties.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Monique Anne Maria (Micky)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schiedam, 1 maart 1964

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

  • voorzitter Raad van Bestuur organisatieadvsieur "Twijnstra Gudde", vanaf 1 april 2016
  • directeur Spalandt BV, vanaf 23 mei 2018 (advisering en ondersteuning bedrijven)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
  • minister van Economische Zaken en Klimaat, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
  • Heeft als minister van EZK naast de verantwoordelijkheid voor het macro-economisch beleid, innovatiebeleid en consumentenbeleid en MKB onder primaire taken ten aanzien van digitale economie, telecom, post, Europese Structuurfondsen en het Nationaal Groeifonds

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/12)
  • lid Raad van Commissarissen InsingerGilissen, van 16 april 2018 tot 16 december 2020
  • lid bestuur Stichting Snippe Beheer, van 1 januari 2021 tot 10 januari 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorziter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 juni 2019 tot 10 januari 2022

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 2022 de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames in het Staatsblad (Stb. 215). Er komen regels waarmee risico’s voor de nationale veiligheid, als gevolg van bepaalde verwervingsactiviteiten zoals investeringen en fusies, beheerst kunnen worden. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Blok. (35.880)
  • Bracht in 2022 de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds tot stand, waardoor er een apart begrotingsfonds komt voor projecten op gebied van duurzame economie, kennis en infrastructuur. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Blok. (35.976)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Haar vader was voor de VVD lid van de Rijnmondraad
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.