Europa Vandaag: hoofdrol voor Esther de Lange bij Sociaal Klimaatfonds EU

donderdag 10 februari 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Esther de Lange

Een hoofdrol voor Esther de Lange

In het Europees Parlement i debatteren de commissies Werkgelegenheid en Sociale Zaken i en Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid i vandaag gezamenlijk over het op te richten Sociaal Klimaatfonds. Esther de Lange i (CDA) speelt een hoofdrol als een van de rapporteurs die namens het Europees Parlement met de Raad onderhandelt. Het fonds dient burgers en ondernemers te compenseren voor de gevolgen van klimaatmaatregelen. Volgens De Lange is het Klimaatfonds nodig omdat lang niet alle lidstaten het geld hebben om hun burgers te ondersteunen bij het nemen van klimaatmaatregelen. In januari pleitte zij er wel voor om uitgaven uit het fonds alleen goed te keuren aan landen die zich houden aan de principes van de rechtsstaat.

 

 
Vlag EU en Nederland
Bron: Wikipedia/Mr. Documents Uploader

Weer EU-dag in de Tweede Kamer

In het Nederlandse parlement speelt de EU vandaag opnieuw een prominente rol. Zo kiest de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken i een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Deze commissie overlegt met het kabinet over Europees beleid en coördineert de Kamerbrede controle op de regering bij Europese onderhandelingen. De nieuwe voorzitter kan later vandaag direct aan de bak bij het commissiedebat over de EU-informatievoorziening en transparantie van de EU. Daarnaast debatteert de Kamercommissie Binnenlandse Zaken i op haar beurt over voorstellen van de Europese Commissie i ter versterking van de democratie en de integriteit van verkiezingen. Denk hierbij aan regels voor gerichte politieke reclames op het internet. Dit is een actueel thema in de EU, omdat in steeds meer EU-landen de macht van techbedrijven op dit vlak kritisch bekeken wordt.


En verder...

Nóg meer Europa in de Tweede Kamer: de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt het parlementair behandelvoorbehoud i over de EU-richtlijn ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers zoals flitsbezorgers.

De EU-ministers van Volksgezondheid bespreken net als gisteren informeel de door de Europese Commissie i voorgestelde EU Health Union en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

10 februari, 9:30-15:45

Europees Parlement

Gezamenlijke vergadering EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken/EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

10 februari, 9:15

Tweede Kamer (commissie voor Europese Zaken)

Stemming nieuwe voorzitter commissie voor Europese Zaken i

10 februari, 11:30

Tweede Kamer (commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Parlementair behandelvoorbehoud EU-richtlijn verbetering arbeidsomstandigheden platformwerkers i

10 februari, 14:00

Tweede Kamer (commissie voor Binnenlandse Zaken)

Commissiedebat EU-voorstellen ter versterking van democratie i

10 februari, de hele dag

Raad van de Europese Unie (ministers van Volksgezondheid)

Informele bijeenkomst ministers van Volksgezondheid i